Pedagogia Audiovisual

La creació audiovisual és un dels instruments d’investigació a través dels quals el Projecte-HEBE desenvolupa algunes de les seves línies de recerca i explota els seus resultats. De manera concreta, l’ús de la producció audiovisual com a instrument de recerca es materialitza en dos productes que interseccionen amb la resta de metodologies del projecte:

  • El documental interactiu: una plataforma participativa que recull el testimoni d’empoderament de sis joves després d’haver participat en un taller de pedagogia audiovisual. Aquest espai interactiu, que permet una navegació a gust de l’usuari i la seva intervenció activa, compta no només amb les creacions artístiques dels joves al voltant del concepte d’empoderament, sinó també amb l’enregistrament d’una sèrie de focus group protagonitzats per ells mateixos i per experts en la matèria.
  • Els quaderns de camp: seguint l’eco del documental interactiu, un grup d’educadors reflexionen sobre les accions que fan per apoderar els joves amb els que treballen. El resultat és, de nou, una plataforma oberta a l’usuari i en forma d’scrapbook virtual, que enllaça les reflexions dels educadors amb peces audiovisuals i grups de discussió.

Metodologia del taller audiovisual

Introducció: Metodología
Les peces audiovisuals que has visionat són el resultat d’un taller de Pedagogia Audiovisual basat en la reflexió al voltant de l’empoderament juvenil. Al llarg de tres mesos la Damaris, el Jaume, la Daniela, el Sebas, la Cristina i el Mohammed van participar conjuntament en diferents sessions per posar imatges i sons a les seves vivències.

Vols conèixer els passos que van seguir fins arribar a les peces? Fes-te teu el webdoc HEBE: participa i comparteix les teves experiències d’empoderament.

Fase 1: Les regles del joc
Posarem imatges i veus a l’empoderament a partir de peces breus (tres minuts màxim de duració) basades en:

1. Autoretrat sobre la qüestió de l’empoderament.
2. Retrat d’un personatge que ha estat fonamental en el procés d’empoderament.
3. Espais que han intervingut en el procés d’empoderament.

Les tres perspectives d’empoderament del webdoc HEBE responen al plantejament del Projecte d’investigació HEBE, basat en l’anàlisi d’espais, moments i processos d’empoderament.

Fase 2: I tu, com t’has apoderat?
Reflexiona i discuteix en grup sobre quin ha estat el teu procés per espavilar-te. Identifica aquelles persones, espais i moments de la teva vida en les que has sentit que adquiries la capacitat de prendre decisions de cara al futur. Comparteix la teva experiència individual amb la resta del grup i escolta la dels altres per tal de posar-les en diàleg. Mirant i escoltant a l’altre es construeix un primer pensament col·lectiu.

Fase 3: L’emoció de les imatges
Fer imatges és fàcil, el difícil és aprendre’n l’emoció que les fa úniques. Plantejar una selecció de múltiples i diferents fragments fílmics que puguin ser una guia pels participants és un primer pas en aquest camí. El visionat d’aquests fragments i el debat en grup sobre ells permet als participants teixir un lligam entre les seves experiències d’empoderament i la possible via d’expressió d’aquestes.

Fase 4: Enquadrar a l’altre
La fotografia és un art molt útil per iniciar-se en l’observació de l’altre. Interrogar-se sobre què ens volen mostrar determinades fotografies és un aprenentatge per la mirada. Retratar-se entre sí, tots els participants del taller, ajuda a posar en pràctica la mirada a l’altre. Conèixer-lo a través del visor de la càmera.

Fase 5: Escoltar el món
El so és un vehicle imprescindible per a l’expressió de l’emoció. Els paisatges sonors formen part del nostre dia a dia. Escoltar-los és una forma més d’observació distanciada de la realitat. Entre els múltiples sons: la paraula. La teva paraula, com a expressió d’un JO, és una altra forma d’expressió i de reflexió.

Fase 6: Compartir les primeres imatges i sons d’empoderament
Els visionats d’imatges i les escoltes de sons suggereixen unes primeres vies d’aproximar-se a les experiències individuals d’empoderament. Cal posar imatge i donar veu a allò que s’identifica com un element que ha intervingut de forma significativa en el procés de prendre determinades decisions. La visualització de les imatges dels altres participants crea lligams entre ells i esdevé una via per reflexionar sobre la pròpia experiència, contraposada a la dels altres. La discussió grupal permet escriure un primer esbós d’intencions per a la realització de les peces.

Fase 8: La reflexió i debat sobre les imatges i els sons d’empoderament
El visionat dels primers muntatges de les peces audiovisuals com a centre de reflexió en grup. Què ens expliquen aquelles imatges sobre els processos d’empoderament tan individuals com col·lectius? Què aprenc d’observar els processos d’empoderament dels altres? Com puc convertir les emocions creades en accions d’empoderament tan individual com col·lectiu?

Fase 9: Compartir les experiències d’empoderament
Mostrar els relats d’empoderament a la societat. Compartir l’empoderament amb els altres com una forma d’aprenentatge col·lectiu.