Entitats col·laboradores

Conjunt d’associacions i organitzacions que han assessorat l’equip d’investigació.