Seminari Joventut, educació i poder: L’empoderament juvenil és una quimera?

La posició de les persones joves en els models socials dominants sempre ha estat controvertida. Segurament, entre altres raons que hi poden incidir, hi té molt a veure la pròpia consideració de la joventut vinculada al procés d’emancipació i autonomia. La necessitat de la joventut de fer-se un lloc en la societat adulta establerta és legítima i alhora necessària per a la pròpia societat. Es constata, doncs, una necessitat mútua, no exempta de conflictes, resistències i equilibris de poders.

El seminari que va tenir lloc els dies 5 i 6 de juliol de 2021 va ser un espai de diàleg, reflexió i posicionament davant d’aquest col·lectiu significatiu i determinant en la nostra societat: les persones joves. Un col·lectiu que en els darrers anys ha patit de manera prioritària les crisis que s’han succeït fins al punt d’arribar a definir-se com la generació sense futur.

L’emancipació juvenil es troba cada vegada amb més dificultats; l’impacte de la pandèmia accentua encara més les dificultats per entrar en el món laboral i moltes persones joves que tenien contractes precaris els han perdut. Malgrat tot, aquestes mateixes persones joves representen la generació més preparada de la història. Disposen de nivells d’estudis, d’experiències de mobilitat i de domini de tecnologies i idiomes com cap altra generació havia tingut.

L’objectiu del seminari era contribuir al debat del paper que les persones joves tenen en la societat actual i cercar estratègies que facilitin una societat més inclusiva i equitativa. Amb la voluntat d’afavorir aquest objectiu el seminari es va iniciar presentant la proposta de declaració a favor de l’empoderament de les persones joves, la qual es va ratificar i aprovar al mateix seminari. Podeu trobar més informació sobre aquesta en l’apartat de Declaració de l’Empoderament Juvenil.

Al seminari es van preveure dues taules de debat, una formada per adults amb experiència en diferents àmbits de reflexió i intervenció sobre persones joves i, una segona taula formada per joves procedents de diferents sectors i trajectòries personals.

Al següent enllaç podeu consultar el programa del seminari.

Taula de debat. La veu dels adults i els professionals

La joventut avui dia està empoderada?

L’empoderament i les transicions dels i les joves.

Com s’acompanya els i les joves des dels equipaments juvenils?

La redistribució de poder entre les generacions és possible?

Quin seria un context favorable per a l’empoderament juvenil?

L’era digital i l’empoderament dels i les joves.

Els i les professionals del treball amb joves

Escola i comunitat en els processos d’empoderament dels i les joves.

La participació dels i les joves a la comunitat.

Polítiques de joventut aplicades al context espanyol.

Taula de debat. La veu dels joves actius

La societat actual aprofita el capital que representa la joventut?

Les persones joves i les polítiques juvenils a través de les xarxes

Els temes més preocupants pels joves.

Hi ha diferències en qüestions de gènere o classe en l’empoderament juvenil?

Què és la joventut?

Quins ingredients necessiten els i les joves per iniciar un projecte de vida?

El paternalisme i l’empoderament juvenil.

Els i les joves són individualistes?